lördag 1 juli 2017

Robotkortet- Robot card.

Robotkortet- Robot card.


Detta kort var till en man som är mitt i en renovering av det nyköpta huset och familjen väntar tillökning så han har mycket på gång.

***

This card was for a man who´s in the middle of a renovation on the newly bought house and the family is expecting another baby so he has a lot on his plate.

Kortbasen är 15*15cm svart CS Midnight och ramen är CS Candlelight från Reprint.
DP är "Back to backs" från BoBunny. Kanterna distressade med Black Sooth, Ranger.
Texten på framsidan är handskriven.

Roboten är handgjord, färglagd med Promarkerpennor (bilder nedan) och senare utskuren med sax och skalpell.

***
Card base is 15*15cm black CS  Midnight and the frame CS Candlelight, both from Paper Accents.
DP is "Back to backs" from BoBunny. Edges distressed with Black Sooth, Ranger.

The robot is handmade and coloured with Promarkers (pictures below) and later cut out with scissors and scalpel.

 
Och så här blev insidan av kortet.

***
And  this is the iside of the card.Handgjord och Promarkerpennor. Den svarta ramen är gjord av samma CS som kortbasen och med dies från QuicKutz. använde lite Wink of Stella på elektriciteten.

***
Handmade and promarker pens. The black frame is made of same CS as the card base and dies from QuicKutz. Used som Wink of Stella on the electricity.
Text är handgjord.

***
Text is  handmade and says "Some  stuff is more exciting than others..."

Bakgrunden till gratulationstexten: CS Buttercream från Reprint.
Använde en schablon föreställande stänkfläckar från Xcut och distressen Squeezed Lemonade från Ranger. Texten handgjord.  Kanterna distressade men Black Sooth, Ranger.

Siffrorna är handgjorda och utskurna.
Färglagd med samma Promakerpenna som håret på den elektrifierade mannen. Wink of Stella clear för glitter.

***
The background behind the gratulation text: CS Buttercream from Paper Accents.
Used a "splash"-stencil and distress Squeezed Lemonade from Ranger. Text handmade. The edges distressed with Black Sooth, Ranger.

The numbers is also handmade and cutout.
Coloured with same Promarker as the hair on the electrified man. Wink os stella clear for glitter.The text says " Hip hip hurrah! Smoking hot gratulations on....:nd birthday! wishes"And the text on the front is also handmade and says:   "Life is full of things to do..."Beep beep /K


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Master Andrena

  Master  Andrena. Detta är ett gratulationskort för en väl utförd avhandling om sandbin. *** This is a gratulation card for a master well d...