torsdag 30 maj 2019

Svarta rosor - Black Roses

Svarta rosor - Black Roses.

En födelsedagsetikett (tag) skapad till en 15 årig tjej. Hon rockar så jag tyckte svarta rosor passade perfekt till den härliga varelse hon är.


***
A birthday tag for a 15 yeas old girl. She rocks so I felt that black roses would suit her perfectly as the wonderful creature she is
.Började göra rosorna. Stansade ut i CS Midnight från Reprint, med Stampin up! stans.
Använde limpistol och limmade fast rosdelarna på en CS cirkelbit jag klippt ut.Hur många lager av kronblad är upp till en själv, dom behöver inte se likadana ut.
Svart wink of Stella på rosorna.

Till cirkelramen runt hålet för bandet använde jag cirkeldies på slät vit CS och efteråt färglade jag med grå Wink of Stella.


***
Started to make the roses. Punched out from CS Midnight from Paper Accents, with Stampin up! punch.
Used glue gun and glued the rose pieces on a little CS circle piece I cut out. How many layers of petals is up to you, they do not need to look the same.
Black Wink of Stella on the roses.

The circle frame for the ribbon hole I used Circle dies on White plain CS and coloured it afterwards with grey wink of Stella.


Etikettens bas är ungefär 15*8cm. CS Hurricane, Reprint.
DP - baksidan av 7 Gypsies.
Distressade kanterna och även framsidan på den med Black Soot , Ranger. en halv centimeter (0,5cm) mindre runt om än etikettens bas.


***
The base of tag is about 15*8 cm CS Hurricane, Paper Accents.
DP - the back side of 7 Gypsies.
I distressed the edges and also on the front of it with Black Soot, Ranger. Half a centimeter (0,5cm)
 smaller all around than the tag base.


Detaljer som tegelnätet, löv och kvistar. Allt distressad me Black Soot.På nätet, utstansad på CS Mystique från Reprint, använde jag även grå wink of Stella för lite bling.


***

Details like the brick mesh, leaves and twigs. All distressed with Black Soot.On the mesh, dies on CS Mystique from Paper Accents, I also used Grey wink of Stella for some bling.  Före / Before                                                            Efter/ AfterBokstäverna på framsidan och siffrorna bak är gjorda med Cuttlebug Olivia Alfabet stans och med samma CS som rosorna.Siffrorna är limmade på en bit CS Mystique med Black Soot distressade kanter.

Några strasstjärnor och band som dekoration.


***

The letters on the front and numbers back is done with Cuttlebug olivia Alphabet dies with same CS as the roses.The numbers are glued on a piece of CS Mystique with Black Soot distressed edges.

A few rhinestones stars and ribbons for decoration.

Beep Beep / K

torsdag 16 maj 2019

Raka Lockar - Straight Curls.


Raka Lockar - Straight Curls. 


Ett födelsedagskort till en ung arbetande kvinna och mamma som har massor av saker att göra och sällan har tid att locka sitt vackra långa hår berättade hennes mamma för mig så så klart ville jag använda det till kortet.


***
A birthday card for a young working woman and mother that has loads to do and seldom have the time to curl her beautiful long hair as her mother told me so of course I wanted to used that for the card.
Kortbas 15*15cm CS Purple Pizzazz, ramen Midnight från Reprint.

DP Trousseau Colletction "Lovely" nummer 19433 fån 7 Gypsies. Kanterna på DPn disressad med Dusty Concord från Tim Holtz.

Sen började jag att göra de små detaljerna (dammsugare, diskhögen, rusning från jobbet mm), väckarklockan och tjejen.

Använde mina promarkerpennor till färgläggningen. Cool Grey 1 för alla bakgrunder.
Tog en bra stund att få allt utskuret.

Även siffrorna var handgjorda. Färglagda med promarkers också och embossade dem.
Jag eftersträvade en ren framsida med tanke på alla detaljer i kortet. Så bara några strasstenar.


***

Card base 15*15cm CS Purple Pizzazz, frame Midnight Paper Accents.

DP Trousseau Colletction "Lovely" Stock number 19433 from 7 Gypsies. Edges on DP distressed with distress Dusty Concord, Tim Holtz.

Then I did start to make all the small details (vacuum cleaner, dish pile, running from work etc),
the alarm clock and the girl.

Used my promarker pens for colouring. Cool Grey 1 for all backgrounds.
Took a while to get them all cut out.

Even the numbers was hand made. Coloured with promarkers too and embossed them.
I aimed to have a clean front due to all details inside the card. So only a few rhinestones.


Lade ut detaljerna runt klockan för att se hur jag ville ha dem (flyttade dem flera gånger fram och tillbaka) innan det var dags att limma fast allt i kortet och ja jag gjorde några till inklusive de små textremsorna.


***
Lined up the details around the clock to see where to place them (moved them a lot back and forth) before it was time to glue them all on the card and yes I did a few more including the small text strips.
Detaljerna på insidan av kortet. All text handskriven. Kanterna runt den Vita släta CS är också distressad med Dusty Concord, Tim Holtz.


***
The details inside the card. All text handwritten. Edge around the white plain CS is also distressed with Dusty Concord, Tim Holtz.
Beep beep / K

tisdag 7 maj 2019

Prästkragar till dig - Daisies for you.


Prästkragar till dig - Daisies for you.

Ett födelsedagskort till min älskade faster L. Ville ha en fräsch krispig vår/sommarkänsla.Ren men med detaljer.


***
A birthday card for my dear aunt L. Wanted it to have a fresh crispy spring/summer feeling.Clean but detailed.Kortbas 15*15cm CS Concord Grape, Reprint.Skapade bakgrunden med Gesso på vit slät CS. Använde en palettkniv att smeta ut det och en stencil.
Distressade med fyra olika färger. Xcut stans till att runda hörnen och Picked Rasberry till kanterna också.


***
Card base 15*15cm CS Concord Grape, Paper Accents.Created the Background with Gesso on white plain CS. Used a palette knife to smooth it out and a stencil.
Distressed with 4 different colours. Xcut punch to make the round corners and Picked Raspberry also on the edges.

Därefter ritade jag prästkragarna och biet. Färglade med Promarkers. Bakgrunden är Pastel Blue.

Från början skulle biet vara lägre ner som på bilden nedan men när jag började skära ut ångrade jag mig och skar bort den så jag kunde placerade om den högre upp.Det tog lite tid att skär ut allt.


***
Then a drew the Daises and the Bee. Coloured with Promarkers.Background is Pastel Blue.

From the start the Bee was suppose to be lower as in the pic below but when I started to cut it out I change my mind a detached it so I was able to relocate it further up.It took a bit of time to cut it all out.
Lite clear 999 Wink of Stella så klart.


***
Some Clear 999 Wink of Stella of course.

På framsidan stansade bokstäver i slät vit CS. Onnea betyder Grattis på finska.


***
On the front diesed letter on plain whit CS. Onnea means Congratulations in Finnish.

Insidans text är handskriven och jag använde samma stencil och två av distresserna som på framsidan: Picked Raspberry och Cracked Pistachio.
Numren har samma två färger och utstansade med diesen "Olivia" från Cuttlebug.
Mer Wink of Stella Clear 999.


***
The inside text is handwritten and I used same stencil and two of the distresses used on the front: Picked Raspberry and Cracked Pistachio.
Numbers has the same two colours and dies out with dies "Olivia" from Cuttlebug.
More wink of Stella clear 999.
Beep beep /K

Top Hat.

 Top Hat. En cool giraff på ett födelsedagskort till en medlem i min familj. *** One cool giraffe on a birthday card for a member of my fami...