torsdag 16 maj 2019

Raka Lockar - Straight Curls.


Raka Lockar - Straight Curls. 


Ett födelsedagskort till en ung arbetande kvinna och mamma som har massor av saker att göra och sällan har tid att locka sitt vackra långa hår berättade hennes mamma för mig så så klart ville jag använda det till kortet.


***
A birthday card for a young working woman and mother that has loads to do and seldom have the time to curl her beautiful long hair as her mother told me so of course I wanted to used that for the card.
Kortbas 15*15cm CS Purple Pizzazz, ramen Midnight från Reprint.

DP Trousseau Colletction "Lovely" nummer 19433 fån 7 Gypsies. Kanterna på DPn disressad med Dusty Concord från Tim Holtz.

Sen började jag att göra de små detaljerna (dammsugare, diskhögen, rusning från jobbet mm), väckarklockan och tjejen.

Använde mina promarkerpennor till färgläggningen. Cool Grey 1 för alla bakgrunder.
Tog en bra stund att få allt utskuret.

Även siffrorna var handgjorda. Färglagda med promarkers också och embossade dem.
Jag eftersträvade en ren framsida med tanke på alla detaljer i kortet. Så bara några strasstenar.


***

Card base 15*15cm CS Purple Pizzazz, frame Midnight Paper Accents.

DP Trousseau Colletction "Lovely" Stock number 19433 from 7 Gypsies. Edges on DP distressed with distress Dusty Concord, Tim Holtz.

Then I did start to make all the small details (vacuum cleaner, dish pile, running from work etc),
the alarm clock and the girl.

Used my promarker pens for colouring. Cool Grey 1 for all backgrounds.
Took a while to get them all cut out.

Even the numbers was hand made. Coloured with promarkers too and embossed them.
I aimed to have a clean front due to all details inside the card. So only a few rhinestones.


Lade ut detaljerna runt klockan för att se hur jag ville ha dem (flyttade dem flera gånger fram och tillbaka) innan det var dags att limma fast allt i kortet och ja jag gjorde några till inklusive de små textremsorna.


***
Lined up the details around the clock to see where to place them (moved them a lot back and forth) before it was time to glue them all on the card and yes I did a few more including the small text strips.
Detaljerna på insidan av kortet. All text handskriven. Kanterna runt den Vita släta CS är också distressad med Dusty Concord, Tim Holtz.


***
The details inside the card. All text handwritten. Edge around the white plain CS is also distressed with Dusty Concord, Tim Holtz.
Beep beep / K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Master Andrena

  Master  Andrena. Detta är ett gratulationskort för en väl utförd avhandling om sandbin. *** This is a gratulation card for a master well d...