Visar inlägg med etikett party. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett party. Visa alla inlägg

fredag 1 juni 2018

Partydjuren -Party animals.

Partydjuren -Party animals. 

Skapade detta födelsedagskort med temat djur. Det är fest!


***
Created this birthday card with the theme animals. It´s a party!
Kortbas 15*15cm CS vintage Pink, ram Midnight båda från Reprint. DP Celebration- good times, Maja Design.

DPns kanter distressade med Black Soot.  Numren handgjorda, utskurna på vit slät CS färglagd med Rose Pink Promarkerpenna och embossade med embossingpulver (se bild nedan).

Cirklarna gjorda med QuicKutz och den gröna på samma vita CS och färglagd. Distressad med black Soot.

dekorationen på framsidan gjord med dies från cheery Lynn. Bekosa orgnzaband som lås.
Sist några strasstenar.


***
Card base 15*15cm CS Vintage Pink, frame Midnight both from Paper Accents. DP Celebration-Good times, Maja Design.

DP edges distressed with Black Soot. The numbers handmade, cut out on white plain CS coloured with Rose Pink- Promarker and embossed with embossingpowder (see pic below).

Circles done with QuicKutz and the green is made from white plain CS too and colured. Distressed with Black Soot.

The decoration on front done with the dies from Cheery Lynn, Pale pink Organza ribbon as a lock. Last a few rhinestones.

Så insidan. Ritade några djur och färglade dem emd Promarkers.


***
So the inside. Draw some animals and coloured with promarkers.Så här blev det på insidan. 
Jag skar ut djuren och limmade dem på svart CS (Midnight). Texterna är egen design, handskrivna.


***
This is the inside.
I cut out the animals and glued them on black CS (midnight). The texts is own design, handwritten.The text on the left goes something like this:

To have a birthday is natural thing but one day the special day will arrive.

The day when it´s not wrong to have multi coloured hair, many different nailpolish, baggy trousers with a chequered patterned skirt on top at the same time and letting every day be a party.

Before (when you where younger)  it was called a rebel phase- now it´s called being cool and mature.
Finally you have reach the fantastic fourties!


Beep beep / K

Top Hat.

 Top Hat. En cool giraff på ett födelsedagskort till en medlem i min familj. *** One cool giraffe on a birthday card for a member of my fami...