lördag 27 oktober 2018

Anemone Ros kortet - The Anemone Rose card

Anemone Ros kortet - The Anemone Rose card.

Ett födelsedagskort med fritt tema så jag valde blommor.


***
A birthday card with free theme so I chose flowers.Kortbas 10,5*21cm CS Brandy wine från Reprint.
Ramen CS Rose Embroidery CS från Core´dinations. Kanterna distressad med "Victorian Velvet", Ranger.

DP  Summers End "Crips" item 1259 från Fancypantsdesign.com. Använde ett falsben för att göra kanterna ruggiga innan jag distressade med Mementodyna (se bild nedan).


***
Card base 10,5*21cm CS Brandy wine from Paper Accents.
Frame CS "Rose Embroidery" from Core´dinations. Edges distressed with "Victorian Velvet", Ranger.

DP  Summers End "Crips" item 1259 from Fancypantsdesign.com. Use the bone folder to make the edges rough before I distressed themwith Memento ink (see picture below).
Ritade blommorna och färglade med Promarkers, skar ut med skalpell.


***
Drew the flowers and coloured with promarkers, cut out with scalpel.


Färgen till bakgrunden till blommorna. Du kan inte riktigt se det men jag hade på Wink of Stella Clear 999 på blommorna.


***
The colour for the background of the flowers. You cant really see it but I used Wink of Stella Clear 999 on the flowers.
Dekorerade med en remsa av vit CS färglagd med samma Promarker som Anemonerna (Maroon) och därefter ovanpå ett Organzaband, rosa bomullsspets, hampasnöre och rosett.

Limmade fast några gröna strasstenar.


***
Decorated with a strip of white CS coloured with same colour as I used on the Anemones (Maroon) and then Organza ribbon on top of it and pink cotton lace, hemp string and a bow.

Glued on a few green Rhinestones.


Insidan. Texten egen design och handskriven, kanterna distressade också med Victorian Velvet. Numren utskurna med skalpell och embossade.


***
Inside. Text own design and handwritten, edges distressed too with Victorian Velvet.
Numbers cut out with scalpel and embossed.
Beep beep / K

onsdag 24 oktober 2018

Fisken med tårtan lapp - The fish with a cake tag.

Fisken med tårtan lapp - The fish with a cake tag. 

Denna lapp (etikett) var till grabben som fyllde 18 och fick kortet med fisken som äter upp masken. Han ÄLSKAR att fiska sen han var typ pytteliten så fisk är ju ett givet måste-tema :)


This tag was for the boy turning 18 that got the card with fish eating the worm.
He do LOVE to fish since he was pickaninny so the fish theme is a  given must. :)


Storleken ungefär 15cm lång och 4,5cm bred på det bredaste stället (tårtan). Fisken ritad, färglagd och utskuren. Kanterna distressade med Black Sooth. 
Sen limmad på på svart CS för att få en ram och göra den styv.


***
The size about 15 cm long and 4,5cm wide at the widest part (cake). The fish hand drawn, coloured and cut out. Edges distressed with Black soot. 
The glued it on black CS to get a frame and make it stiff.

Baksidan. Grön CS Guacamole från Reprint. Använde fisken för att få rätt form, detsamma med den vita CS med texten på. Inte så enkelt, fick justera det några gånger.
Kanterna på både den vita och gröna CS är distressade med Black soot för att smälta in.

Limmade ihop dem bägge och därefter med fisken men lämnade öppet upptill för bandet (ett svart).


***
The back. Green CS Guacamole from Paper Accents. Use the fish to get the right form, the same with the white CS with the text on. Not so easy to do, had to readjust a few times.
The edges on both white and green CS are also distressed with Black soot to blend in.

Glued the together and then the fish but left a gap on the top for the ribbon (black one).
Beep beep / K


torsdag 11 oktober 2018

Fiskkortet - The fish card.

Fiskkortet - The fish card.


En grabb som fyller arton och är en stor fiskeentusiast så klart ska han ha ett fiskkort på sin födelsedag!


***
A boy turning eighteen and is a big fishing enthusiast of course he will have a fish card for his birthday!
Kortbas 15*15cm. CS Great lakes, ram North Sea Reprint.  DP Basic Pattern "Blue Circle", Panduro. 

Fisken är färglagd med promarkers efter att jag ritat den. Använde wink of Stella Clear 999 för "våteffekt". Skar ut den med skalpell.


***

Card base 15*15cm. CS Great Lakes, frame North Sea Paper Accents. DP Basic Pattern "Blue Circle", Panduro.

The fish is coloured with Promarkers after I drew it. Used Wink of Stella clear 99 for "wet effect". Cut it out with a scalpel.

Numren arton på framsidan.


***
The number eighteen on the front.

På insidan gjorde jag mer bubblor och skrev fiskskämt i dom stora.
All text handskriven. Alla små (de utan text) bubblor har lite Wink of Stella Clear 99 på.

***
Inside I made more bubbles and wrote some fish jokes in the big ones.
All text handwritten. All de small (without text) bubbles has a touch of Wink of Stella Clear 999.

Stans och dies att göra bubblorna.


***
Punch and dies to make the bubbles.

Beep beep/ K

torsdag 4 oktober 2018

Baby bosstavlan- The Baby Boss picture.

Baby bosstavlan- The Baby Boss picture. 

Fick en lite annorlunda beställning. en tavla av Baby Boss till en liten kille som fyller två.


***
Got a different order. A picture of Baby Boss for a little boy turning two.

Jag köpte ramen först, 30*12 cm,  så att jag visste hur stor jag skulle göra den och jag övervägde vattenfärg, akryl eller Promarkers.

Jag valde till slut Promarkers (Copics för ansiktena) när jag visste storleken och kände att jag kunde få till det bättre med pennor än med penslar. 

Jag ritade Tim och Baby Bossen. 
Jag valde att ställa babyn på en pall så han kom upp lite mer så om du är liten/kort- tittandes upp- skulle du se dem bägge två tydligare.


***
I bought the frame first, 30*21cm,  so I knew how big I would make it and I was contemplating using water colours, Acrylic or Promarkers.

I ended upp with Promarkers  (and Copics for the faces) when i knew the sizes and felt that I could get it better with pens then with paintbrushes.

I drew Tim and Baby Boss.
I chose to put the baby on a wooden stool so he would be higher up so if you are little/short - looking up- you would se them both better.Jag skar ut dem och limmade dem på CS Aquatium från Core´dinations för att få en lite mer tredimensionell effekt istället för att bara färglägga en bakgrund.


***
I cut the out and glued them on a Cs Aquarium from Core´diantions to get a bit of a three dimensional  effect instead of just painting a background.Beep beep /K
måndag 1 oktober 2018

Nicke Nyfiken - Curious George.

Nicke Nyfiken - Curious George.

Elliot älskar Nicke Nyfiken och sin gröna trehjuling så det var perfekt att ha till hans tredje födelsedagskort.


***
Elliot loves Curious George and his green tricycle so that was perfect for his third birthday card.Kortbas 15*15 cm. Jag vet inte namnet på denna orangea cardstock men den är från Reprint. Ramarna är CS Orange från Core´dinations och Candle Light från Reprint.
DP Blue &Ivory Dot Reverse- Canvas Corp.

Ritade Nicke och trehjulingen, färglade och sen utskuren med skalpell.


***
Card base 15*15cm. I don´t know the name of this Orange coloured cardstock but it is from Paper Accents.
Frames are Orange from Core´dinations and Candle Light from Reprint.
DP blue & Ivory Dot Reverse - Canvas Corp.

Drew George and the tricycle, coloured and then cut out with scalpel.

Gjorde en vit ram av slät vi CS och stämplade  på lite "gräs". Av samma vita cardstock skar jag ut siffran tre. Färglade och embossade den.


***
Made a frame of white plain CS and stamped on some "grass". From same white cardstock I cut out the number three. Coloured and embossed it.

Insidan. Jag stansade ut bokstäverna med dies Olivia från Cuttlebug och färglade med några av de promarkerfärgerna jag använde till bilden på framsidan. Samma med den stämplade lilla fjärilen. Kanterna distressade med Spiced Marmalade (se bilder nedan).

Text handskriven.


***
Inside. I dies out letters with the Olivia dies from Cuttlebug and coloured them with some of the same promarkercolours as I used for the front picture. The same with the stamped butterfly.
Edges distressed with Spiced Marmalade(see pictures below).

Text handwritten.Beep beep / K

Master Andrena

  Master  Andrena. Detta är ett gratulationskort för en väl utförd avhandling om sandbin. *** This is a gratulation card for a master well d...