söndag 29 januari 2023

Viking.

 Viking.


En beställning på ett födelsedagskort till en man som är mycket intresserad av vikingar.
***

An order for a birthday card for a man that has a great interested in vikings.
Kortbas CS Cinder, Bazzill. Se alla mått nedanför på bilderna.
Tre CS paneler också från Bazzill: 1 framsida och 2 till insidan.

DP Chronical från Basic Grey Clippings. Distressade kanter med Hickory smoke.
***

Card base CS Cinder, Bazzill. See all measuraments below in the pictures.
Three CS panels also from Bazzill: 1 front and 2 for the inside. 

DP Chronical from Basic Grey Clippings. Distressed edges with Hickory smoke.


En viking ritad och färglagd. Skar ut den.
***

One viking drawn and coloured. Cut it out.För både framsidan och insidan gjorde jag lite runor. Den lilla etiketten till framsidan.
Alla kanter distressade.
***

For both front and inside I did some runes. The little one as a label for the front.
All edges distressed.Skapade några detaljer till insidan.
***

Made som details for the inside.


Den färdiga insidan ser ut så här. Text min design och handskriven.
***

The finished inside looks like this. Text my design and handwritten.


På framsidans etikett i runor: Din tur.
***

On the label on the front in runes: Your turn.Och inuti till vänster: Att bli ett år äldre.
***

And inside on the left : To be one year older.

On the right: 
Icy brutal 
congratulatory roar on your
50th birthday.
Wishes

Beep beep. / K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Master Andrena

  Master  Andrena. Detta är ett gratulationskort för en väl utförd avhandling om sandbin. *** This is a gratulation card for a master well d...