söndag 15 augusti 2021

Skrivmaskinen - The Typewriter.

 Skrivmaskinen - The Typewriter.

Fick en beställning på ett födelsedagskort till en man som är en grävande journalist. Jag tänkte direkt på en gammal skrivmaskin.
***

Got an order for a birthday card to a man who is a digging journalist. I directly thought of an old  typewriter. 

Kortbas 15*15cm CS Vanilla, Reprint. Ram 14,5*14,5cm CS Evening surf också Reprint. 
DP 14*14 cm från American Craft - 11Wonders och jag distressade runt om den.
***

Card base 15*15cm CS Vanilla, Paper Accent. Frame 14,5*14,5cm CS Evening Surf also Paper Accent.
DP 14*14 cm from American craft - 11 Wonders and I distressed the edges around it.

Skrivmaskinen.
Ritade först och sen använde jag promarkerpennor. Sen skar jag ut den.
***

The Typewriter.
Made the drawing first and then I used promarkers. Then I cut it out.

Cirkelramen till framsidan på kortet.
Utstansad med QuicKutz die på vit slät CS och sen färglagd i en färg som matchade DPn.
CS Dark Blue från Bazzill till en cirkel som bakgrund till ramen.
***

The circle frame for the front of the card.
Dies out with QuicKutz die on white plain CS and then coloured to match the DP.
CS Dark B from Bazzill for a round piece as a background for the frame.

Som en halvdold detalj stansade jag ut bokstäver och klippte lite och limmade på dem.
Kan du se vad det står?
***

As a half hidden detail I  punched out letters, cut them a bit and glued them on.
Its in Swedish so i don´t know if you can see what it says?


Det vita bladet är en hänvisning till att varje morgon är ett nytt tomt blad.
***

The white sheet of paper is a reference to every morning is a new empty page.


Insidan  Texten är egen design och handskriven.
Kanterna på de vita textpanelerna är också distressade.
***

Inside the text is own design and handwritten.
Edges on the white text panels are distressed too.

The text sounds better in Swedish.
But I´ll try to translate it word by word -without the rhyme though:

Every day
starts as an unwritten sheet of paper.

We fill them with thoughts and feelings.
Many words and even sometimes with fears.

We search and find what we are looking for,
crumples sheets and grinding teeth,
but life goes on - the tapping returns.
The end of the sheet we calmly meet.

Tomorrow has a new sheet to fill.
That sheet in your life writes about
an event worth to celebrate.

Beep beep / K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Top Hat.

 Top Hat. En cool giraff på ett födelsedagskort till en medlem i min familj. *** One cool giraffe on a birthday card for a member of my fami...