torsdag 24 oktober 2019

Happy 50.

Happy 50. 

Fick fira händer att ska pa ett kort till en väninnas son på hans 50årsdag.
Jag skapade ett kort tidigare till honom med Lappandstema, du kan hitta det här .

Denna gång ville jag göra något helt annat.***
Got free hands to create a card to a friends son for his 50th birthday.
I made one card before to him with a theme of the Swedish Lappland, you can see it here .
This time I wanted to do something totally different.

Kortbas 15*15cm CS Lily Pond och Candlelight från Reprint.
DP A Christmas Story " Snowflake, Riddersholmsdesign.dk . Alla kanter förutom på själva kortbasen distressad med Walnut Stain, Rangers.***
Card base 15*15cm CS Lily Pond and Candlelight from Paper Accents.
DP A Christmas Story " Snowflake, Riddersholmsdesign.dk . All edges except on the card base distressed with Walnut Stain, Rangers.
Sen dags för de små varelserna och siffrorna.
Embossade bokstäverna och skar ut varelserna med min skalpel. Sen limmade jag delarna på framsidan av kortbasen.***
Then the small creatures and the numbers was made.
Embossed the numbers and cut out the creatures with my scalpel. Then I glued the pieces on the front of the card base

Insidan. Handskrivet. Lät det vara rent och prydligt***
The inside. Handwritten. Kept it clean and neat.Beep beep / K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Master Andrena

  Master  Andrena. Detta är ett gratulationskort för en väl utförd avhandling om sandbin. *** This is a gratulation card for a master well d...