tisdag 22 juni 2021

Röd VW Buss -Red VW Bus.

 Röd VW Buss -Red VW Bus.

Till detta kort medföljde önskemålet om jag kunde rita en Volkswagen buss till födelsedagsmannen som älskar VW bussar, speciellt röda. 
Kortbeställaren undrade om jag möjligtvis kunde sätta ett par (dem) inuti den. Som ni vet så älskar jag alltid en skaparutmaning.
***

For this card I got a request If I could draw a red Volkswagen bus to the birthday man who loves VW buses, specially red ones. 
The card orderer asked if I might be able to put a couple (them) inside it,
As you know I love always a craft challenge.
Kortbas 15cm*15cm CS Spring Green, Reprint .
Rampaneler 14,5cm*14,5cm en till framsidan och två inuti. CS  Burning ember också från Reprint.
***

Card base 15cm*15cm  CS Spring Green Paper Accent.
Frame panels 14,5cm*14,5cm one to the front and two iside.  CS Burning Ember also from Paper Accent.
DP Chronicle från Basic Grey Clipping.
Storlek 14cm*14cm. Kanterna distressade med "Shabby Shutters".
***

DP Chronical from Basic Grey Clippings.
Size 14cm*14cm. Edges distressed with "Shabby Shutters".
Gjorde bussen med paret i. Färglade den med både Promakerpennor och Copicpennor.
***

Made the bus with the couple. Coloured it with Promarkers and Copics.
Ni kan se en röd färgskiftning på bakänden av bussen. Ingen fara.
Jag tog bilden innan jag gjorde den klar.
***

You can see a red colour shift at the back end of the bus. No worries.
I took the picture before I finished it.
Detaljer på framsidan. Stansade ut bokstäver på slät vit cardstock och färglade dem med samma promarker färg som kepsen på födelsedagsmannen i bussen.

Jag var inte säker på hur jag skulle sätta dem på kortet. Försökte skapa en skylt men det såg inte snyggt ut.
Det såg betydligt bättre ut utan och jag gjorde först bara en röd linje men det kändes lite ofärdigt så jag la till en till.
***

Detail on the front. Punched out letters on plain white cardstock and coloured with same promarker colour as the cap on the birthday man in the bus.

I wasn´t sure how to put them on the card. Tried to make some sort of sign but it didn´t look good.
It looked much better without and first I made just one red line but it felt a bit unfinished so I made another one.
Ännu en detalj - träden. Utstansade på ljusgrönt CS och färglagda.
Ni kan inte se det men jag navände Wink Of Stella 999 på lamporna på bussen.
***

Another detail- the trees. dies out on light green CS and coloured.
You can´t see it but I used Wink of Stella 999 on the the lights on the bus.

Texten på insidan är egen design -handskriven.
Jag gjorde bubblor på insidan för att matcha med kortets framsida genom att stansa ut 3 olika stora hål ( de två minsta diesen och stansen) på överblivna CS rester och använde igen Distress Ink "Shabby Shutters".

Ville ha dem i olika toner. Gör dem mer levande. Distressade alla kanterna.
***

The text on the inside is my own design- handwritten.
I made some bubbles to match the card front by punching out 3 different sized holes ( the two smallest dies and the punch) on pieces of left over CS and used again Distress Ink "Shabby Shutters".

Wanted them to be in different shade. Makes them more alive. distressed all edges.
Födelsedagssiffran. Samma blåa färg som på bokstäverna på framsidan.
***

The birthday number. Same blue as the letters on the front.

The text on the left.
The Swedish rhyme text is created by me and easily translated:

Down with the side window, feel the wind sweep over the arm-
put on the sunglasses and the pally charm.
( The word "bussiga" is a slang for kind/pally and in short "buss" it means literally bus so it´s a pun.)

You have the whole world open under four rolling tyres.
Filled with freedom, excitement and other fun.

A short drive around town or a longer trip.
Only the soul knows when it´s  enough-
for that bubbly love you can not turn off.


Beep beep / K

tisdag 15 juni 2021

Sjung om Studenten- Sing about the Student.

 Sjung Om Studenten - Sing About The Student.


Fick en kortbeställning.
Det var till en ung kvinna som studerat djurvårdsprogrammet och jag använde
djur som tema till att skapa ett personligt studentkort till henne.
***

Got a card order.
It was for a young woman who has studied the animal care program and I used
animals as a theme to make her a personal graduation card.
Kortbas 17,5cm*12,5cm CS French Vanilla, Bazzill.
***

Card base 17,5cm* 12,5cm CS French Vanilla, Bazzill.
Rampanelerna till framsidan och insidan. CS Evening surf, Reprint. 
Samma storlek på alla tre blå ramdelarna.

DP Vintage Summer Basics från Maja Design.
Alla kanterna distressade med Broken China.
***

Frame panels for the front and inside. CS Evening Surf, Paper Accent.
Same sizes on all three blue frame panels.

DP Vintage Summer Basics from Maja Design. 
All edges distressed with Broken China.

Skapade texten till framsidan.

Jag gjorde mallen i Affinity Photo. Printade ut och med små rullade bitar av
tejpfäste jag den på vit slät cardstock.

Använde min skalpell för att skära ut den. Tog en stund och knivbladet måste vara
väldigt vasst( nytt) så man inte river sönder. Och väldigt försiktig.
***

Made the text for the front.
(It says "Sing about the Student" it´s a part of a phrase from the traditional
graduation song).

I made a template in Affinity Photo. Printed and with small pieces of rolled
stickytape attached it to white plain cardstock.

Use my scalpel to cut it out. It took a while and the knife blade needs to be very
sharp (new) so you don´t tear it. And very careful.
Jag var inte säker på vilken färg skulle passa med designpappret (DP) jag valt.

På bilden nedan kan du se alla tre pulvren och färgen jag embossade de första
tre gångerna med och gillade inte resultatet.
Den bara försvann mot Maja Design DPn.
***

I wasn´t sure what colour would suit with the Design Paper (DP)  I chose.

In the picture below you can see all the three powders and the colour I embossed it
with the first three times first and didn´t like the result.
It just fell flat agains the Maja Design DP.
Till slut valde jag att att embossa med guldpulver och det såg så mycket bättre ut.
Fick ta det väldigt försiktig så det inte blev förstört.
Mycket embossingvätska på slutet men jag tog det väldigt varligt med
embossingfönen.
***

I chose at the end to emboss with gold powder and it looked so much better.
Had to be very cautious not to messed it up.
A lot of embossing liquid at the end but I used the embossing heating tool with
great care. 
Dags att rita. Gjorde djuren och färglade dem.
Wink of Stella 999 på kattögonen och på kokarden -knappen på studentmössan.
***

Time to draw. 
Made the Animals and coloured them.
Wink of Stella 999 on the eyes of the cats and on the  cockade - the button on the 
graduation cap.

Skar ut dem och gjorde klart framsidan med lite musiknoter som fin detalj.
***

Cut them out and finished the front with some music notes as a nice detail.


Texten inuti är egen design och handskriven.
***

The text iside is own design and handwritten.

This text also rhymes in Swedish so of course it sound better in Swedish
than english. ;)

It says:

After years with homework,
tasks, exams and practice.

Many subjects to studie including
animal care and mathematics.

Has the big final day come-
for now you ar at last a Graduate.And here it says: 

Put on the cap and. bawl loudly!

Hugh congratulations and loads of well wishing on Graduation day!


Beep beep / K

onsdag 9 juni 2021

Coolaste Studenten - The Coolest Student.

Coolaste Studenten -The Coolest Student.


Fritt temaval och ett studentkort.
Möjligheterna är oändliga och samtidigt ska det passa för just det ändamålet.
Ett kort till en ung student som kliver ut med vita hatten på. Som studerat på estetiska linjen Serieteckning och Illustration. 

Kände direkt att det grafiska är ett måste och serieteckning - hur kul är inte det att få testa på lite!
Så här blev det.
***

Free theme choice and a Graduation card.
The possibilities are endless and at the same time it has to suit for that purpose. 
A card for a young graduate student stepping out with the white Graduation cap on. Who´s studied the Art program Comic (Cartoon) drawing and Illustration.

Felt right away that the graphic is a must and comic drawing - how fun wouldn´t that be to try.
This is how it turned out.
Jag ville att det skulle vara stilrent och inte för mycket men samtidigt färgstarkt och annorlunda.
Så det första jag skapade var den vita stora texten på framsidan - Den coolaste studenten.
Ja den är handgjord. Nej det är ingen dies.

Varför gör jag sådana här saker?
Det är för att jag har en vision och oftast kan jag inte hitta dies eller saker som jag vill ha och behöver.
Så, för mig, är det enklare att skapa det jag behöver.
Ja det tar en hel del tid och går det minsta fel får jag börja om, men det är värt det.

Jag gjorde texten i Affinity Photo, skrev ut på printpapper och fäste den på slät vit CS med lite tejp (noga med att inte skada ytan) och skar ut den med min skalpell.

***

I wanted it to be clean and not too much but at the sam time colorful and different.
So the first thing I did was the big white text on the front - the coolest Graduate.
Yes it´s handmade. No not a dies.

Why I make stuff like this?
 It´s  beacuse I have a vision and often I can´t find dies or things I want and need. 
So, for me,  it´s easier to make what I need.
Yes it takes a lot of time and if it goes just a tad bit wrong I have to remake it , but it´s worth it. 

 I made the text in Affinity Photo, printed it out on printing paper and then put it on white plain CS with small bit of sticky tape ( careful not making any damage on the surface) and cut it out with my scalpel.
Efter att jag skurit ut den embossade jag med Silver Satin Pearl pulver två gånger för slät yta.
***

After I cut it out I embossed it with Silver Satin Pearl powder twice for a smooth surface.
Kortbas CS White från Bazzill.
***

Card base CS White from Bazzill.
Ramen till framsidan.
Mycket mätande och ommätande för att få till formen jag ville ha.
Varje tun linje inklusive ramen runt är 1 cm bred.
Jag ville att det skulle ha en konstkänsla och utseende som ett blad ur en seriemagasin.
***

 The frame for the front.
A lot of measuring and redoing it to get the form I wanted. Every thin line including outer line are 1cm wide. I wanted it to have a slightly artsy feeling and a comic magazine sheet look. 
Cardstockrester var perfekt att använda till färggranna paneler. Distressade rätt grovt för att skapa en djup-effekt. Ni kan se på baksidan rätta färgerna där alla delarna är fastlimmade.
***

Cardstock left overs where perfect to use for colourful panels. Distresssed the edges quite roughly to create a deep- effect. You can see the right colours  on the backside where all pieces are glued on.
Sen limmade jag på texten på backgrundpanelen.
***

Then I glued on the text on the background panel.
 Dags för detaljerna.
Jag hade olika idéer  om det men jag valde pratbubblor för att hålla det stilrent.
Ritade, färglade, skar ut och satte ihop allt på kortbasen.
***

Time for the  details.
I hade different ideas about them but I chose speak bubbles to keep a cleaner look.
Drew, coloured, cut out and put it all together on the card base.
Till insidan gjorde jag en pratbubbla, två stycken ljudeffekter och en studentmössa. 
***

For the inside I made one speak bubble, two sound effects and a Student cap.
Det är så här insidan blev.
Placerade allt text nertill och lämnade övre delen tom då önskemålet var att få lite plats att skriva.
***

This is how the inside turned out.
Placed all text on the lower piece and left the upper empty as there was a request for space to write.
The text is a ryhm so the translation won´t sound that good but it basically says:

Computer, paper, pens and inspiration.
Semester with knowledge of wide variety.

Both in the ordinary theoretical
and in the fantastic creative aesthetics.

After many approved tasks 
you are now finally a Graduate!

 GRATULATIONS..


Beep beep / K

Garnhjärta - Yarn Heart.

 Garnhjärta - Yarn Heart. Till en älskad vän gjorde jag detta födelsedagskort. Hon är fantastisk med stickor och virknålar. *** For a dear f...