Bloggarkiv

lördag 9 juni 2018

Liams dopkort - Liams christening card. 

Fick äran att skapa ett dopkort till en pojke och ordern lydde lila, brunt, orange eller grönt vore jättefint så länge det INTE är blått. 
Jag gillade den särskilda restriktionen.


***
Had the honor to make a christening card to a boy and the order said maybe the colours purple, brown,  orange or green would be lovely as long  it´s  NOT blue. 

I liked the particular restriction. 


Kortbas 15*15cm. Jag vet inte vad den lila CS heter men den är från Reprint.  
Ramen är "Papaya" från Coredinations och kanter distressades medSpiced Marmelade från Rangers. DP okänd (söta ugglor på baksidan).

Ritade skorna och använde promarkers som vanligt vid färgläggning.
Jag gjorde flaggorna och använde alfabetdiesen "My micro" för att få siffror och bokstäver (vikt, längd, datum).

Jag använde alfabetdiesen Banan Split till ordet Dopdag på framsidfan och till pojkens namn inuti kortet (se bild längre ner).


***
Card base 15*15cm . I don´t know the dark purple CS but it is from Paper Accents. 
Frame "Papaya" from Coredinations and the edges distressed with Spiced Marmelade from Rangers. DP  unknown (cute owls on the other side). 

Drew the shoes and used promarkers as usual when colouring.
I made the flags and used the alphabet dies "My micro" to make all the numbers and letter (weight, length, date).

I used the alphabet dies Banan split for the word Dopdag (christeningday) on the front and for the boys name inside the card (picture further down).

Vimplarna limmade på sidenbanden som är lindade över CS-ramens kant. Jag använde lim inte tejp.


***
The flags glued on silk ribbons, rapped around over the CS frame. I use glue, not tape.

Insidan. färgerna på bokstäverna är detsamma som på skorna.
Texten egen design och handskriven.


***
Inside. the colour on the letters is the same as on the shoes.
Text own design and handwritten.It says something like this (not the best translation sorry ):

I can only guess where your little feet will walk with small steps out on the paths of life.

With shoes on you will take a step further out and go on adventures but I hope you always find your way home.


Beep beep / Ksöndag 3 juni 2018

Hästar och kattunge - Horses and kitten. 

En beställning på ett födelsedagskort till en kvinna som bor i Finland, är tvåspråkig, gillar hästar och katter. Jag bara visste hur kortet skulle se ut.

An order for a birthday card to a woman that lives in Finland, is bilingual, loves horses and cats. I just knew how i wanted the card to look.
Kortbas 15*15cm. CS Chablis och Nude från Reprint. DP Cosy home SCB220610201 från ScrapBerry´s.

DPns kanter distressad med Picked Raspberry, Rangers.

Jag ritade bilden med hästarna och kattungen och hinken. Färglade med promarkerpennor. Skar ut hinken. 
Använde kvadratiska dies från QuicKutz för att stansa ut häst/kattbilden och använde bägge delar till framsidan (limmade den utstansade häst/kattbilden på vit slät CS för att ge den en fin inramning).


***
Card base 15*15cm. Cs chablis and Nude from Paper Accents. DP Cosy home SCB220610201 from ScrapBerry´s.

The DP edges distressed with Picked Raspberry, Rangers.

I drew the picture with horses and kitten and the bucket. Coloured the with promarkers. Cut out the bucket. 
Used the square dies from Quickutz to cut out the horses/cat picture and used both parts on the front (glued the horse/cat picture after cutting it out on white plain CS so it got a pretty frame.

Efter det gjorde jag vimplarna och limmade fast dom på sidenbandet. Valde att skriva ordet ONNEA på finska som betyder  grattis (egentligen lycka till men det är inte det det syftar på vid födelsedagsönskning).

samma distress som tidigare.


***
After that I made the flags and glued them on a silk ribbon. I chose to write ONNEA in Finnish meaning congratulations.

Same distress as before.
Så insidan. Bokstäverna har samma färg som hinken, den rosa promarkerpennan på bild högre upp.
Text egen design och handskriven.


***
So inside. The letters has the same colour as the bucket, the pink promarker on picture higher above.
Text own design and handwritten.

It says:

The most beautiful things is not just things (stuff).

It is places, memories, scents and images.

People, animals, feelings and experiences.

And it´s the small fine moments.Beep beep / K


fredag 1 juni 2018

Partydjuren -Party animals. 

Skapade detta födelsedagskort med temat djur. Det är fest!


***
Created this birthday card with the theme animals. It´s a party!

Kortbas 15*15cm CS vintage Pink, ram Midnight båda från Reprint. DP Celebration- good times, Maja Design.

DPns kanter distressade med Black Soot.  Numren handgjorda, utskurna på vit slät CS färglagd med Rose Pink Promarkerpenna och embossade med embossingpulver (se bild nedan).

Cirklarna gjorda med QuicKutz och den gröna på samma vita CS och färglagd. Distressad med black Soot.

dekorationen på framsidan gjord med dies från cheery Lynn. Bekosa orgnzaband som lås.
Sist några strasstenar.


***
Card base 15*15cm CS Vintage Pink, frame Midnight both from Paper Accents. DP Celebration-Good times, Maja Design.

DP edges distressed with Black Soot. The numbers handmade, cut out on white plain CS coloured with Rose Pink- Promarker and embossed with embossingpowder (see pic below).

Circles done with QuicKutz and the green is made from white plain CS too and colured. Distressed with Black Soot.

The decoration on front done with the dies from Cheery Lynn, Pale pink Organza ribbon as a lock. Last a few rhinestones.

Så insidan. Ritade några djur och färglade dem emd Promarkers.


***
So the inside. Draw some animals and coloured with promarkers.

Så här blev det på insidan. 
Jag skar ut djuren och limmade dem på svart CS (Midnight). Texterna är egen design, handskrivna.


***
This is the inside.
I cut out the animals and glued them on black CS (midnight). The texts is own design, handwritten.The text on the left goes something like this:

To have a birthday is natural thing but one day the special day will arrive.

The day when it´s not wrong to have multi coloured hair, many diffrent nailpolish, baggy trousers with a chequered patterned skirt on top at the same time and leting every day be a party.

Before (when you where younger)  it was called a rebel phase- now it´s called being cool and mature.
Finally you have reach the fantastic fourties!


Beep beep / K

tisdag 22 maj 2018

Djurälskaren - The animal lover


Fick en halvbråttom födelsedagskortbeställning till en kvinna som älskar djur.
Jag fick en skapelsevision direkt och detta är resultatet.


***
Got an half urgent birthday card order to a woman that loves animals.
I got a creative vision at once and this is the result.Kortbasen är 21*10,5 cm i CS Mystique från Reprint. Den lila CS som ram  är från Core´dinations  och heter Fortune Teller (GX-V030-12).
DPn är Vintage Spring Basics "10th of April! från Maja Design.

Jag gjorde hunden och katten först och färglade med promarkerpennor.
Och jag gjorde numren själv och embossade med silver embossingpulver.

Hönan fanns inte med i planen från början men det såg så tomt ut så jag gjorde den kort efter jag limmat fast delarna på DPn.


***
Card base is 21*10,5cm in CS Mystique from Paper Accents. The Purlpe CS frame is from Core´dinations called Fortune Teller (GX-V030-12).
The DP is Vintage Spring Basics "10th of April" from Maja Design.

I made the dog and cat first, coloured with Promarkers.
And I made the numbers by hand and embossed them the with Silver embossing powder.

The hen wasn´t in the plan in the beginning but it felt so empty so I made it shortly after I´ve glued the pieces together on the DP.
Satte strass i hörnen som dekoration. DPns kanter distressade med Walnut Stain, Ranger.


***
Put some rhinestones for decoration in the corners. The edges of the DP is distressed with Walnut Stain, Ranger.
Texterna i kortet är egen design och handskrivna. Kanterna på vita CS är distressade med samma som ovan (DPns kanter).


***
All text inside the card is my own design and handwritten. The edges around the white  CS is distressed with same as above (the DP edges).

Upper text says:

Age is a time capsule for you to have time to mature enough to understand what you shouldn´t do, but stubborn enough to do it anyway because you can.
And appreciate all you do even if it sometimes is utterly bonkers.


Beep beep / K
onsdag 16 maj 2018

Äpplekortet - The Apple card.


Till min älskade faster skapade jag detta kort. Äpplet är ett litet privat skämt då hon köpte en ny mobil för att kunna skaffa Facebook. Det är en stor grej! Så stolt över henne då hon inte är så mycket för teknikgrejer.


***
For my lovely aunt I made this card. The apple is a little private joke due to her buying a new phone so she could get Facebook. That is a big deal! Proud of her for taking that step cause she isn´t so in to technical stuff.
Kortbas 15*15cm CS Guacamole, Reprint.  DP Till the Earth, US2009D,  från Plum Seed.

Kanterna på DPn  distressad med Rangers Forest Moss och samma distress användes till att stämpla bina på framsidan och insidan.


***
Card base 15*15cm CS Guacamole, Paper Accents.  DP Till the Earth, US2009D, from Plum Seed.

The DP edges distressed with Rangers  Forest Moss and same distressed used for stamping the bees on the front and inside.Jag gjorde titthålet på kortets framsida med skalpell. 


***
I made the peek-a-boo hole on the front of the card with a scalpel.

Sen ritade jag äpplet, masken och presenten med lappen, färglade och skar ut dem alla tre.
Texten egen design och handskriven. Masken är limmad på paketet och båda limmade på vit slät CS.


***
Then  I draw the apple, the worm and the present with the tag,  coloured and cut them all three out.
Text own design and handwritten. The worm is glued on the present and both glued on white plain CS.


The text on the left:

It´s such a LUCK that there is so much new stuff to learn.
Everything has its time and time is meant to be used to the fullest (or fully utilized).


Beep beep / K