Bloggarkiv

fredag 16 augusti 2019

Cecilia & Petter. 

Fick möjligheten att skapa ytterligare en pop up kub till ett bröllopspar.
Dom älskar naturen, vandring och deras hund.


***
Got the opportunity to create another pop up rubber band cube for a wedding couple.
They love nature, hiking and their dog.

Kubstorlek 7.5cm *7.5cm. CS Bazzill "String of Pearls ".  
Inte riktigt säker på vilken grön CS det är  från Reprint men jag tror det är Spring Green. 
DP "The songbird´s Secret" (Apple blossom PD8409) från Pion. 
Kanterna på DPn distressade med  Mowed Lawn,Ranger.

Numren på bild 1 nedan visar vilka sidor som ska limmas ihop.
Samma på bild 2. Biga, vik och limma där pilarna pekar. Limma trianglarna på triangelhålen. Det är en förstärkning för gummibandet.
Bild 3. Glöm inte att skär ett snitt från hålet in mot kuben.


***
Cube size 7,5cm *7.5cm. CS Bazzill "String of Pearls".  
Not sure which green CS from Papper Accent it is but I think it can be spring Green.
DP "The songbird´s Secret" (Apple blossom PD8409) from Pion. The edges on the DP
distressed with Mowed Lawn , Ranger.

The numbers on picture 1 below shows which sides you glue together.
Same on pic 2. Score, fold and glue where the arrow points. Glue the triangles over the small triangle shaped holes.  That is a reinforcement for the elastic band.
Picture 3. Don´t forget to make a cut on the side going towards the cube from the hole.Siluetterna är gjorda på svart CS och utskurna med skalpell.
Limmade fast paret på grön CS och skar ut ett hjärta med hjälp av en mall från Stampin Up! Ugglestans. skapade ett "Titt ut"grej.

Gjorde också skidorna, använde mina Promarkers. Det minsta hålet i handtaget (svarta cirkelstansen) på höger sida om skidorna är gjort med en håltång.


***
Made the Silhuettes on black CS and cut out with a scalpel. 
Glued the couple on the green CS and then cut out a heart hole using a template made with Stamping up! owl punch. Making a "peek a boo" thing.

Also made the skis, used my Promarkers.  The smallest hole in the handle ( black circle punch) on the  right side by the skis is made with a revolving punch.


Sen ritade jag vandringledsskylten och använde Promarkers för färgläggningen.
Stansade ut bokstäverna på vit slät CS. Promarkerpennan Tan för färg.

Sen var det dags att stansa ut dom andra bokstäverna och siffrorna på samma CS som kubbasen.
Jag markerar först vart dom ska sitta innan jag limmar fast dem.


***
Then I sketch the hiking trail sign and used Promarkers to colour. Punched out the letters on white plain CS. Promarker Tan for colour.

Then time for the other letters and numbers to be punched out on same CS as the cube base.
I mark out where the go before i glue them on.


Monteringsdags av alla sidor och dekorering av fodralet, samma gröna CS som på kuben.

På alla röda hjärtan och kvistar är det wink of Stella clear för glittereffekt.


***
Assembling time for all sides and decoration for the folder, done in same green Cs as on the cube.

All the red hearts and the twigs  has wink of Stella clear on them for the glitter effect.Texterna på flikarna (bakom stora hjärtat med rosetten på sidan) är handskrivna och egen design.


***
The  different texts on the tabs (behind the big heart wit a ribbon bow on the side) are handwritten and own design.

Och här är ett kort filmklipp på kuben.


***
And here´s  a  short movie clip of the cube.


Beep beep /K

onsdag 7 augusti 2019

Sanna Hjärta Jesper  -  Sanna Heart Jesper.

Fick en beställning på ett bröllopskort och skapade denna Pop up kub.


***
Got an order for a wedding card and made this Pop up cube.
För att skapa kuben har jag en gammal mall -Hiners Design- som jag hittade på Extremepapercrafting.com. Länk här

Först använder jag mallen sen kollar jag med linjal att alla linjer är raka och att rutorna blir 7cm*7cm stora innan jag skär ut den.


***
To make the cube I have a old template - Hiner´s Design- I found on Extreme papercrafting.com.
Link here

First I use the template and then I recheck with a ruler that the sides of the cube is straight and 7cm*7cm big squares befor cutting it out.

Jag sätter alltid en förstärkning runt hålet där gummibandet ligger. Använder runt elastiskt gummiband (sytillbehör).Håller bättre i längden.


***
I always put reinforcement around the hole where the rubber band will sit. I use round clothing elastic band. Holds better in the long run.
Cardstocks från Bazill " Diamond" för kubbasen.

DP från Maja Design på toppen och botten, kantdistressade med Walnut Stain, Ranger.


***
Cardstocks från Bazzill "Diamond" for the cube base.

DP from Maja Design On the top and bottom, distressed with Walnut Stain, Ranger.


Använde den rosa CS "Romance" till fodralet.
Observerar att den sista 1 centimeter nertill behövs INTE. 
Ett litet misstag i skapandet (jag skar bort den).

Stansade ut hålet (3cm i dameter) på toppen innan ihoplimningen. Dekorerade med band och utstansade hjärtan. De små hjärtan är färglagda med promarkerpenna och Wink of Stella. 


***
Used the pink CS "Romance" for the folder.
Observe that last 1 cm on the bottom is NOT necessary. A small misstake in the making (I cut it out).

Punched the hole (3cm i diameter) on the top before gluing it together. Decorated with ribbons and punched out hearts. The small ones coloured with promarker pen and wink of Stella.Detaljer på kuben. En tunn ram på baksidan för att den inte ska bli för tajt mot kuben.

Alla bokstäver utstansad på samma CS som kubbasen är gjord av.

Den skrivna texten är handskriven och egendesign.


***
Details on the cube. A smal thin frame behind to make it less tight against the cube.

All letters punched out on same CS as the cube base is made of.

The written text handmade and own design.Och här är ett litet filmklipp på kuben.


***
And here is a movie clip of the cube.

Beep beep / K


måndag 8 juli 2019

Skärgårdsbröllop - Archipelago Wedding.  

Fick en bröllopskortsbeställning. Temat för bröllopet var skärgården, dom gifte sig i närheten av vackra Strömstad.


***
Got a wedding card order. The theme for the wedding was archipelago, they were married in the region of beautiful Strömstad (lovely sea town).


Jag valde att göra ett boxkort så kallat shadow box card för jag ville använda snäckor som dekoration.

Storlek 13,5 *13,5cm för at passa i ett kuvert på 15,5*15,5cm. CS from Reprint.

DP "Vintage Spring Basics- 5 March" från Maja Design.  Kanterna distressade med Salty Ocean från Rangers.

Du kan se på bild tre att hållet i DP ramen är mindre än på kortbasen - 10cm istället för 10,5cm. Det var för att jag ville ha det lite mindre och att det var lättare att få det att se snyggt ut.


***
I chose to make a shadow box card cause I wanted to use sea shells as decorations.

Size 13,5*13,5cm to fit in a 15,5*15,5cm envelope. CS from Paper Accents.

DP "Vintage Spring Basics- 5 March" from Maja Design.  Edges distressed with Salty Ocean from Rangers.

You can see on the third picture that the hole in the middle of the DP frame is smaller than on the card base - 10cm instead är 10,5cm. That is cause I wanted it to be smaller and easier to get it to look nice.Sen ritade jag lite. Färglade och skar ut dem. Alla kanter distressade med Tim Holtz Salty Ocean.

Till himlen använde jag Tumble Glass och gjorde en egen molnmall.


***
Then I did some sketching. Colored and cut them out. All edges distressed with Tim Holtz Salty Ocean.

For the sky I used Tumbled Glass and a I made cloud template.


Kompassen fick lite hjärtan. Och som ni kan se så sticker den ut tack vare dubbla (staplade) klisterkuddar bakom för att få en 3D effekt.


***
The compass got some hearts. As you can see it is standing out due to double stacked glue sticky pads behind it to get a 3D effekt.

Kände att det behövdes några fler detaljer när jag började limma fast saker på kortbasen.

Skapade några pappersdekorationer som komplement till snäckorna.
Och sen skapade jag drivvedsskylten. (Promarkerpennorna nedan till skylten).

Använde limpistolen till pappers- och- metalldekorationerna runt snäckorna samt också till själva snäckorna - va försiktig då det behövs mycket lim att fästa dem och dom blir väldigt heta.

Wink of Stella Clear 999 på blommorna och champagneglasen och några pärlor i hörnen.


***
Felt it needed more details when I started to glue things on the card base.

Made som decoration out of paper to compliment the sea shells.
And then I did the driftwood looking sign. (the promarker pens below for the sign).

Used the glue gun for the paper and metal decorations around the shells and also for the sea shells- be careful cause due to the need of needing a lot of hot glue the sea shell gets very hot.

Wink of Stella Clear 999 on the flowers and Champagne glasses and a few pearls in the corners.


På insidan finns en handskriven text och några hjärtdekorationer.

Hittade en vacker dikt på nätet skriven av Helena och Jonas Ferry. Jag använde en strof från den.


***
The inside has a handwritten text and a few heart decorations.

Found a beautiful poem written by Helena and Jonas Ferry. I used a strophe from it.Beep beep / K